Installations-instruktioner

Installeringen av EVERSLIDE-produkterna är enkel att utföra och kräver varken fackmän eller speciella verktyg. Enligt överenskommelse kan vi arrangera installeringsövervakning på plats och därmed garantera att er EVERSLIDE-plastbeläggning fungerar korrekt.

Installation steg för steg

Steg 1

Den grund på vilken EVERSLIDE-plastbeläggningen installeras bör vara så jämn som möjligt. Grundkonstruktionen görs därför oftast av betong eller tryckimpregnerat trä. Mindre hoppbackar kan även grundläggas på en hård och jämn gräsplan. Arealen som plastbeläggs bör följa FIS backkonstruktionsinstruktioner.

Steg 2

En 20 mm tjock cellplastmatta bör läggas horisontalt på grundkonstruktionen. Denna gör EVERSLIDE-plastbeläggningssystemet flexibelt. På grund av värmeutvidgningen måste mattan kapas i 5-8 meters bitar. Därtill bör man lämna en marginal på 3-5 cm både i vertikala och horisontala skarvar.

För fastsättning av elementen och säkerhetsplattorna rullar man ut ett fastsättningsnät över cellplastmattan. Nätet bör absolut installeras horisontalt och även parallellt med hoppbackens mittlinje för att säkra att elementen ligger horisontalt.

Installeringen av EVERSLIDE-produkterna är enkel.

Steg 3

Vid skarven ska näten läggas med 1-2 nätmaskor ovanpå varandra. Därefter träder man ett galvaniserat stålband horisontalt i båda näten både vid skarvarna och i mitten av varje nätbit. Nätet dras tills det är spänt och fästs tillsammans med cellplastmattan i underkonstruktionen med stålbandet och ankarbultar eller skruvar vid varje 0,5 meter.

Steg 4

Everslide-elementen och de underliggande säkerhetsplattorna fästs samtidigt i fastsättningsnätet. Ribborna under säkerhetsplattan ska ställas mot underkonstruktionen.

Vid optimal installation är behovet ca 3,2 element per plastbelagd m².

Steg 5

Elementen och säkerhetsplattorna fästs i nätet i var 5. mask med kabelbindare (4 kabelbindare per ett helt element). I större hoppbackar rekommenderar vi att elementen och säkerhetsplattorna fästs med 5 kabelbindare per element på det området där hopparna oftast landar (dvs. mellan P- och L-punkterna). Kapade element (mindre än ½ element) fastsätts med 3 kabelbindare.

Steg 6

Börja installeringen i hoppbackens nedre vänstra hörn. Börja första raden med ett helt element (och en säkerhetsplatta). Fäst först kabelbindaren i båda ändarna av elementet och dra till ordentligt. Sätt därefter fast kabelbindarna i mitten av elementet och dra till ordentligt.

Steg 7

Skjut in säkerhetsplattan, som kommer under nästa element, ca 1,5 cm under föregående säkerhetsplatta. Fäst elementet och säkerhetsplattan på det sätt som anges i punkt 6.

Steg 8

Fortsätt att installera första raden till slut. Sista elementet och säkerhetsplattan kapas till lämplig längd: själva elementet med en metallsåg och säkerhetsplattan med en mattkniv. Om den bit som har blivit över är större än en 1/3 av ett element, börja följande rad med denna bit. Annars börja den nya raden med ett halvt element. Börja varje ny rad från vänster.

Vi hjälper gärna till med projiceringsinstallation.