Bruk och underhåll

EVERSLIDE-produkter av hög kvalitet är enkla att använda och underhålla. Tack vare det högkvalitativa materialet samt professionell tillverkning har våra produkter också garanti.

Bevattning

Ytan på EVERSLIDE-plastbeläggningen bör befuktas enligt behov beroende på klimat och väder. Befuktningen minskar friktionen, vilket förlänger livslängden på produkten, men ökar framförallt säkerheten ifall hopparen faller vid landningen. Bevattningssystemet ingår inte i EVERSLIDE-systemet, utan bör byggas som en separat anläggning i underbacken. Vid behov hjälper vi till med tekniska lösningar.

Rätt underhållna håller våra högkvalitativa EVERSLIDE-produkter även i hård användning!

Rengöring

EVERSLIDE-plastbeläggningen bör hållas ren från smuts (dvs. löv och stenar). Detta kan göras genom borstning eller trycktvätt. Om befuktningsvattnet innehåller rikligt med kalcium måste plastbeläggningen rengöras med syrahaltigt tvättmedel och tvättas med trycktvätt med 3-6 månaders mellanrum, beroende på hur mycket kalcium som bildas på ytan av EVERSLIDE-plastbeläggningen. Rengör elementen och säkerhetsplattorna i fiberriktning med trycktvätt och skölj därefter med rent vatten.

Dränering av regn- och smältvatten

Vi rekommenderar att det utförs dränering för regn- och smältvattnet vid övergången till bromsplanet.

Garanti

För EVERSLIDE-plastbeläggningen beviljas fem års bruksgaranti. I praktik håller plastbeläggningen dock betydligt längre.

Har du frågor om underhåll eller andra tekniska lösningar?