Installations-instruktioner

Installeringen av EVERSLIDE-produkterna är enkel att utföra och kräver varken fackmän eller speciella verktyg. Enligt överenskommelse kan vi arrangera installeringsövervakning på plats och därmed garantera att er EVERSLIDE-plastbeläggning fungerar korrekt.

 

Installation steg för steg

Steg 1

Den grund på vilken EVERSLIDE-plastbeläggningen installeras bör vara så jämn som möjligt. Grundkonstruktionen görs därför oftast av betong eller tryckimpregnerat trä. Mindre backar kan även grundläggas på hård och jämn gräsplan.

Steg 2

För filer fastsätter man först tryckimpregnerat trä på grundkonstruktionen. Därefter skruvas filfördelarna från båda sidorna fast vid tryckimpregnerat trä.

Steg 3

En 20 mm tjock cellplastmatta bör därefter läggas mellan filerna på grundkonstruktionen. Denna gör EVERSLIDE-plastbeläggningssystemet flexibelt. På grund av värmeutvidgningen måste mattan kapas i 5-8 meters bitar. Därtill bör man lämna en marginal på 3–5 cm i skarvarna.

Installeringen av EVERSLIDE-produkterna är enkel.

Steg 4

För fastsättning av elementen och säkerhetsplattorna rullar man ut ett fastsättningsnät över cellplastmattan. Vid skarven ska näten läggas med 1–2 nätmaskor ovanpå varandra. Därefter träder man ett galvaniserat stålband horisontalt i båda näten både vid skarvarna och i mitten av varje nätbit.

Steg 5

Nätet dras tills det är spänt och fästs tillsammans med skumplasten i underkonstruktionen med stålbandet och ankarbultar eller skruvar.

Steg 6

Börja installeringen i slutänden av backområdet. Everslide-elementen och de underliggande säkerhetsplattorna fästs samtidigt i fastsättningsnätet. Ribborna under säkerhetsplattan ska ställas mot underkonstruktionen.

Steg 7

Elementen och säkerhetsplattorna fästs i nätet med kabelbindare (4 kabelbindare per ett helt element). Fäst först kabelbindaren i båda ändarna av elementet och dra till ordentligt. Sätt därefter fast kabelbindarna i mitten av elementet och dra till ordentligt.

 Steg 8

Backområdet är färdigt. Startområdet, bromsplanet och gångvägen ska ännu täckas med konstgjort gräs.

Vi hjälper gärna till med projiceringsinstallationen